راهنمای استفاده از دستگاه DT-320B

 

معرفي:

دستگاه 320-DT داراي قابليت خاموش شدن خودكار به منظور صرفه
جويي در مصرف باتري،Hold Data،نمايش داده حداكثري و حداقلي و نور
پس زمينه مي باشد.

●نكات ايمني:
1-لطفا از اندازه گيري در خارج از رنج دستگاه خودداري فرماييد.
2 -از دستگاه زماني كه خاموش است استفاده نكنيد.
3-اگر به مدت دو ماه و يا بيشتر از دستگاه استفاده نمي كنيد،باتري آن را
خارج نماييد.
4 -زماني كه با ولتاژ هاي بيشتر از AC 25V و DC 35V سر و كار داريد
جوانب احتياط را بسيار رعايت كنيد.
5-زماني كه باتري دستگاه ضعيف است از آن استفاده نكنيد.

●معرفي دستگاه:
1-كويل انعطافي
2-سويئج تعيين رنج
3-سوئيچ پاور
4-كابل آنالوگ
5-دستگيره چرخان

●نحوه كار:
ابتدا دستگاه را روشن كرده و كابل آنالوگ آن را به يك مولتي متر
وصل كنيد و در حالت voltage AC قرار دهيد..دقت داشته باشيد
كه رنج اندازه گيري دستگاه مولتي متر متناسب با اندازه گيري شما
باشد.
سپس سيم مورد نظر خود را از وسط و درون كويل دستگاه عبور
دهيد.

تعويض باتري:
زماني كه ولتاژ باتري دستگاه به كمتر از 5V.2 برسد چراغ پاور
دستگاه قرمز مي شود.بدين منظور نياز است تا باتري دستگاه
تعويض شود.
كاور باتري دستگاه را با احتياط باز كرده و سه دو باتري AAA را جايگزين
نماييد