راهنمای استفاده از دستگاه DT-157H

 

معرفي:

دستگاه ضخامت سنج (157-DT (بر پايه دو اصل القاي
الكترومغناطيسي و جريان گردابي براي تعيين ضخامت بر روي
هدف هاي فلزي(FE (وبه ويژه فولادي(Steel (و غير
فلزي(FE none (بدون آسيب رساندن به آن ها بهره مي گيرد.اين
دستگاه كاربرد بسيار گسترده اي در صنعت دارد.
بسته به فلزي بودن يا نبودن هدف شما دستگاه به طور اتوماتيك
روش اندازه گيري را انتخاب مي كند،با اين حال شما قادريد آن را
به صورت دستي و در تنظيمات دستگاه انجام دهيد.
●ويژگي ها:
1-قابليت ذخيره كردن 2500 داده اندازه گيري
2-خاموش شدن خودكار
3-كاركرد آسان
4-قابل انتقال داده ها به كامپيوتر و نمايش حداقل،حداكثر،
متوسط وداده ها
5-قابليت سنجش ضخامت رنگ يا روي پوشيده شده بر روي
فولاد و ضخامت رنگ بر روي فلزات غير آهني

مشخصات فني:
1-محدوده اندازه گيري ضخامت:2000um-0 و يا 7.78-0
mils
0-40°C(32-104°F):كار دماي-2
20%-90%:مجاز رطوبت-3

نماي دستگاه و صفحه نمايش:
اين دستگاه از يك صفحه كليد چهار دكمه اي،دكمه پاور و يك
كاور باتري در پشت دستگاه تشكيل شده است.
حال به توضيح نماد هايي كه در مثالي فرضي از صفحه نمايش
دستگاه آورده است مي پردازيم:
عدد85.1 ضخامت اندازه گيري شده، و mm واحد اندازه گيري
دستگاه مي باشد. عبارت 4 Group يكي از 51 حالات كار دستگاه
بوده و عدد داخل پرانتز كه در اينجا صفر است، به معناي تعداد داده
هاي اندازه گيري شده در اين گروه است،لازم به ذكر است كه زماني
كه دستگاه در حالت كار Group0 قرار دارد امكان ذخيره سازي
داده هاي اندازه گيري شده را ندارد،اما در بقيه حالات دستگاه قادر
به ذخيره 50 داده در هر حالت كه در مجموع حالات قادر به ذخيره
2500 داده مي باشد. DEL در پايين صفحه به معناي حذف داده
اندازه گيري شده مي باشد كه اگر دكمه راست را فشار دهيد،داده
اندازه گيري شده حذف مي شود،اگر مرتبا اين دكمه را فشار
دهيد،داده هاي اندازه گيري شده حذف مي شوند.

به طور مثال اگر 10 داده ذخيره شده داشته باشيد مثلا
در(Group4،(با ده بار فشار دادن اين دكمه تمامي ده داده را
حذف خواهيد كرد.
FE به معناي اين است كه دستگاه از روش القاي مغناطيسي براي
محاسبه ضخامت استفاده مي كند. (دستگاه شما آهني است.)اگر
NFE نمايش داده شود
هدفي كه اقدام به اندازه گيري آن كرديد،فلز غير آهني بوده است.
علامت دو فلش گردشي نيز به معناي حالت خودكار تنظيم FE يا
NFE مي باشد.

نحوه كار:
ابتدا سنسور هاي ضخامت سنج(كه يكي از آن ها به سيم و توسط
كابلي به دستگاه وصل شده و ديگري مستقيما به دستگاه متصل
ميشود) به دستگاه وصل كنيد،سپس دستگاه را روشن كنيد،دستگاه
را از طرف انتهاي آن جايي كه سنسور ضخامت سنج را نصب كرده
ايد،به هدف مورد نظر نزديك كردن و آن را به آرامي به هدف
چسبانده و كمي فشار دهيد،دستگاه ضخامت هدف را اندازه گيري
مي كند.

●تنظيمات:
1-تنظيم Group Working يا حالت هاي كار:
در واقع كار برد اين گروه بندي ها بدان جهت است كه شما قادر به
تفكيك داده هاي اندازه گيري باشيد،به طور مثال تصور كنيد كه
مي خواهيد ضخامت رنگ دو خودرو A و B را در قسمت هاي
مختلف آن بسنجيد،در اين موقع شما دستگاه را در Group1
تنظيم كرده و شروع به اندازه گيري كرده ضخامت رنگ خودرو A
كرده پس از اتمام اندازه گيري،دستگاه را در حالت Group2 قرار
مي دهيد و اين بار ضخامت رنگ خودروي B را اندازه گيري مي 8
1012 Manual User واحد اندازه گيری CEM در ايران
كنيد،تاثير اين كار زماني چشمگير خواهد بود كه تعداد هدف هاي
شما (به طور مثال خودرو) بسيار زياد شود كه اين كار شما را از
سردرگمي باز مي دارد.
دكمه سمت چپ را زده و mode working را انتخاب
كنيد،سپس با استفاده از دكمه هاي بالا و پايين اقدام به تعيين
گروه مورد نظر كرده و سپس براي تاييد دكمه چپ را فشار
دهيد،بعد از اتمام كار براي بازگشت دكمه راست را فشار دهيد.

2-تعيين دستي حالت اندازه گيري NFE و FE :
دكمه سمت چپ را فشار داده تا وارد منوي دستگاه شويد،سپس
mode Measure را انتخاب كنيد (فشردن دكمه چپ) حال
يكي از حالات Auto و FE و NFE را انتخاب كرده و براي تاييد
دكمه چپ را فشار دهيد،براي بازگشت كافيست دكمه سمت راست
فشار دهيد.
3-تنظيم واحد اندازه گيري:
وارد منوي دستگاه شده،SET را انتخاب كنيد،سپس Unit را
انتخاب كرده و با فشردن دكمه دكمه چپ يكي از دو واحد um و
mil را انتخاب تاييد كنيد.

4-نور پس زمينه Backlight :
به طور مشابه وارد منو شويدSET را انتخاب كنيد،گزينه
Backlight را انتخاب كنيد،با دكمه هاي بالا و پايين ميزان نور
پس زمينه را تنظيم كرده و سپس براي بازگشت دكمه راست را
فشار دهيد.
5-بلوتوث:
وارد منو شده،SET را انتخاب كنيد،گزينه بلوتوث را انتخاب كرده و
آن را خاموش كنيد،سپس براي بازگشت دكمه راست را فشار
دهيد.هچنين اگر دكمه سمت راست را كمي نگه داشته مي توانيد
بلوتوث را خاموش و روشن كنيد.
6-حالت خاموش شدن خودكار:
براي غير فعال كردن حالت خاموش شدن خودكار وارد منو و سپس
تنظيمات شده،گزينه Off Power Auto را انتخاب كنيد(براي
انتخاب دكمه چپ را فشار دهيد) و سپس آن راغير فعال كنيد،براي
بازگشت دكمه راست را فشار دهيد.

:(MAX/MIN/Average/SDev) هاي داده نماييش- 7
وارد منو و تنظيمات دستگاه شده Statistic LCD انتخاب كرده و
يكي از اين چهار حالت ها را انتخاب كنيد.
8-اطلاعات دستگاه:
وارد منو و سپس تنظيمات دستگاه شده،Info را انتخاب كرده
اطلاعات دستگاه شامل شماره سريال دستگاه و ورژن دستگاه به
شما نمايش داده خواهد شد،براي بازگشت دكمه راست را فشار
دهيد.
:Contrast تنظيمات-9
وارد منو و سپس تنظيمات دستگاه شده و Contrast را انتخاب
كنيد،سپس با دكمه هاي بالا و پايين ميزان خاكستري بودن رنگ
صفحه نمايش دستگاه را تعيين كنيد.
10-پاك كردن داده هاي ذخيره شده:
وارد منوي دستگاه شده،سپس view Measuring را انتخاب
كنيد،all Delete تمامي داده ها را پاك كرده و يا با انتخاب هر
گروه و با فشار دادن دو بار دكمه چپ داده داده هاي ذخيره شده
مربوط به همان گروه را پاك خواهيد كرد.

●كاليبره كردن:
براي كاليبره كردن دستگاه،وارد منو شده و Calibration را
انتخاب كرده،يكي از عبارات calibration point-Zero ويا Fe
FE-None or انتخاب كنيد،و عمليات كاليبراسيون را انجام
دهيد،يك راه كوتاه براي انجام عمل calibration point-Zero
Fe دكمه پايين را كمه نگه داشته و براي point-zero
FE-non of calibration دكمه بالا را كمي نگه داريد.