راهنمای استفاده از دستگاه DT-157

معرفي:

دستگاه ضخامت سنج (157-DT (بر پايه دو اصل القاي
الكترومغناطيسي و جريان گردابي براي تعيين ضخامت بر روي هدف
هاي فلزي(FE (وبه ويژه فولادي(Steel (و غير فلزي(FE none (بدون
آسيب رساندن به آن ها بهره مي گيرد.اين دستگاه كاربرد بسيار گسترده
اي در صنعت دارد.
بسته به فلزي بودن يا نبودن هدف شما دستگاه به طور اتوماتيك روش
اندازه گيري را انتخاب مي كند،با اين حال شما قادريد آن را به صورت
دستي و در تنظيمات دستگاه تغييردهيد.

ويژگي ها:
1-قابليت ذخيره كردن 2500 داده اندازه گيري
2-خاموش شدن خودكار
3-كاركرد آسان
4-قابل انتقال داده ها به كامپيوتر و نمايش حداقل،حداكثر، متوسط
وSDev داده اندازه گيري
5-قابليت سنجش ضخامت رنگ يا روي پوشيده شده بر روي فولاد و
ضخامت رنگ بر روي فلزات غير آهني
4
Manual1011 User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
●مشخصات فني دستگاه:
0-78.7 mils يا و 0-2000um:ضخامت گيري اندازه محدوده-1
0-40°C(32-104°F):كار دماي-2
20%-90%:مجاز رطوبت-3

معرفي دستگاه و نمايشگر:
اين دستگاه از يك صفحه كليد چهار دكمه اي،دكمه پاور و يك كاور
باتري در پشت دستگاه تشكيل شده است.
حال به توضيح نماد هايي كه در مثالي فرضي از صفحه نمايش دستگاه
آورده است مي پردازيم:

عدد85.1 ضخامت اندازه گيري شده، و mm واحد اندازه گيري دستگاه
مي باشد. عبارت 4 Group يكي از 51 حالات كار دستگاه بوده و عدد
داخل پرانتز كه در اينجا صفر است، به معناي تعداد داده هاي اندازه گيري
شده در اين گروه است،لازم به ذكر است كه زماني كه دستگاه در حالت
كار Group0 قرار دارد امكان ذخيره سازي داده هاي اندازه گيري شده
را ندارد،اما در بقيه حالات دستگاه قادر به ذخيره 50 داده در هر حالت
كه در مجموع حالات قادر به ذخيره 2500 داده مي باشد. DEL در پايين
صفحه به معناي حذف داده اندازه گيري شده مي باشد كه اگر دكمه راست 6
Manual1011 User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
را فشار دهيد،داده اندازه گيري شده حذف مي شود،اگر مرتبا اين دكمه را
فشار دهيد،داده هاي اندازه گيري شده حذف ميشوند.
به طور مثال اگر 10 داده ذخيره شده داشته باشيد مثلا در(Group4،(با
ده بار فشار دادن اين دكمه تمامي ده داده را حذف خواهيد كرد.
FE به معناي اينست كه دستگاه از روش القاي مغناطيسي براي محاسبه
ضخامت استفاده مي كند. (دستگاه شما آهني است.)اگر NFE نمايش داده
شود.هدفي كه اقدام به اندازه گيري آن كرديد،فلز غير آهني بوده است.
علامت دو فلش گردشي نيز به معناي حالت خودكار تنظيم FE يا NFE
مي باشد.