راهنمای استفاده از دستگاه DT-91

 

معرفي: 

1-سنسور دما و رطوبت
2-نمايشگر
Data Hold-3
4-دكمه نمايش حداقلي و حداكثري
5-دكمه پاور
6-دكمه دما
7-دكمه بلوتوث

ويژگي ها:
0.0-100%RH,-20.0°C-60.0°C (-:گيري اندازه محدوده-1
4.0°F-140.0°F)
2-نمايش همزمان دما و رطوبت
4.0 بلوتوث- 3
4-نمايش حداقل و حداكثر داده ها
5-lock HOLD و نور پس زمينه
6-اندازه گيري نقطه شبنم (DP-(دماي مرطوب (WB-(رطوبت
نسبي (RH (
7-نمايش دما در دو واحد درجه سانتي گراد و درجه فارنهايت
8-قابليت خاموش شدن خودكار

نحوه كار:
1-ابتدا دكمه پاور دستگاه را كمي نگه داشته تا روشن شود.براي
نمايش دما،نقطه شبنم و دماي مرطوب بايد به توالي دكمه دما را
فشار دهيد در هر مرحله دستگاه به شما نمايش خواهد داد كه در
حال اندازه گيري كدام يك از كيمت هاي سه گانه ذكر شده مي
باشد.
2-همچنين با فشار دادن دكمه Min/Max شروع به اندازه گيري
مقدار حداقل و حداكثري دما مي كند و تا زماني كه دماي بالاتر و
يا پايين تر ثبت نشود بيشترين و يا كمترين كميت اندازه گيري
شده را تا آن لحظه به صورت يك عدد ثابت نمايش مي دهد.
3-براي تغيير واحد اندازه گيري دما كافيست دكمه دما را
(Button Temperature (را فشار داده و كمي نگه داريد.
4-براي ثابت نگه داشتن داده ها دكمه Hold را فشار دهيد و براي
خارج شدن از حالت Hold Data كافيست مجددا همين دكمه را
فشار دهيد. وهمچنين براي روشن شدن نور پس زمينه كافيست
همين دكمه را چند ثانيه نگه داريدو براي خاموش كردن آن نيز
مجددا چند ثاينه دكمه را نگه داريد.

براي انتقال داده ها به گوشي همراه برنامه مخصوص دستگاه را
از اپ استور و گوگل پلي دريافت كرده و سپس با روشن كردن
بلوتوث دستگاه داده هاي ثبت شده را به گوشي خود انتقال دهيد.
نگهداري:
دستگاه را در يك محيط مناسب دمايي و رطوبتي قرار نگهداري
كنيد،همچنين براي تمييز كردن دستگاه از يك پارچه نرم و
مرطوب استفاده نماييد.