راهنمای استفاده از دستگاه DT-90

 

معرفي:

دستگاه 90-DT مناسب براي سنجش سرعت باد و همچنين
قادر به اندازه گيري دماست.

1- LCD تمايشگر
2-بدنه دستگاه
3-فن
4-دكمه Hold و نور پس زمينه
5- Max,Min دكمه
6-دكمه پاور
7- Unit دكمه
8-دكمه بلوتوث

 

نحوه كار:
ابتدا دكمه پاور دستگاه را فشار داده تا دستگاه روشن شود.پس از
آن دستگاه به طور خودكار شروع به اندازه گيري دما و سرعت باد
خواهد كرد.براي تغيير واحد اندازه گيري سرعت باد مي توانيد
دكمه Unit را فشار داده و يكي از واحد هاي ,min./ft, s/m
knots, MPH, h/km را انتخاب نماييد. همچنين براي تغيير
واحد اندازه گيري دما دكمه Unit را فشار داده و كمي نگه داريد.
Data Hold:
از دكمه Hold براي ثابت كردن داده اندازه گيري در يك زمان
معين استفاده مي شود،براي خارج شدن از اين حالت و ادامه
اندازه گيري دستگاه ،بار ديگر دكمه Hold رافشاردهيد.همچنين
براي روشن كردن نور پس زمينه دكمه Hold را فشار داده و
چند ثانيه نگه داريد.

Max,Min,Avg
زماني كه دكمه Min,Max را فشار دهيد،براي بار اول دستگاه
بيشترين داده هاي اندازه گيري شده و براي دوم كمترين داده هاي
اندازه گيري شده و در نهايت براي بار سوم متوسط داده هاي اندازه
گيري شده به صورت يك عدد ثابت را نمايش مي دهد و تا زماني
كه داده بيشتري و يا كمتري ثبت شود آن داده جايگزين داده
قبلي مي شود.با فشار دادن اين دكمه براي بار چهارم دستگاه به
ادامه اندازه گيري عادي خود باز مي گردد.
تذكر:
اگر دستگاه در حالت Mode Avg باشد پس از 2 ساعت متوقف
مي شود و دستگاه به طور اتوماتيك خاموش مي شود.
Bluetooth
براي انتقال داده هاي اندازه گيري شده ابتدا نرم افزار مخصوص
دستگاه از اپ استور و يا گوگل پلي دانلود نماييد و سپس پس از
كانكت شدن دستگاه با ديوايس شما داده ها انتقال داده خواهد
شد و مي توانيد آن را مشاهده كنيد.