راهنمای استفاده از دستگاه BS-128

 

معرفي:

اين دستگاه يك دوربين حرفه اي و صنعتي براي بازرسي يك مسير خارج
از ديد و دور از دسترس مي باشد.همچنين اين دستگاه قابليت تصوير
برداري درزير آب را داشته و به كمك آن مي توان اشياي زير آب را بررسي
كرد.
اين دستگاه داراي صفحه نمايشگر 4.2 اينچي،قابليت تغيير اتوماتيك بين
فرمت هاي تصويريNTSC و PAL مي باشد.

نحوه كار:
ابتدا پراب دستگاه را متصل نماييد و سپس دستگاه را روشن كنيد.
پراب دستگاه در محلي كه قصد بازرسي آن را داريد قرار دهيد.
براي افزايش نور پراب در مكان هاي تاريك دكمه Bright را فشار دهيد.
همچنين مي توانيد با استفاده از دكمه در صورت نياز زوم نماييد.
براي چرخش عكس از دكمه استفاده كنيد.

تعويض باتري: مراحل جايگذاري باتري به صورت شكل زير است.

 

تذكر:
لطفا دوربين دستگاه را در معرض نور مستقيم خورشيد نشانه نگيريد.
از دستگاه در محدوده 0 تا 45 درجه سانتي گراد استفاده نماييد و حداكثر
رطوبت مجاز براي استفاده RH% 85 مي باشد.همچنين قابل ذكر است
تكه فقط پراب دستگاه ضد آب مي باشد و دستگاه اصلي ضد آب نيست.