راهنمای استفاده از دستگاه AT-6

 

معرفي:

از شما براي خريد كالاي سرعت سنج چرخشي تشكر مي
كنيم. دستگاه 6-AT قابليت سنجش ميزان سرعت
چرخش(RPM(سطوح و اجسام را بدون نياز به تماس و از
فاصله دارد.
اين دستگاه از با استفاده تركيبي از تكنولوژي پردازنده ها،
فتوالكتريك،ليزر بهره مي برد.
اين دستگاه داراي دو روش تست سرعت مي باشد:
1-سرعت چرخشي (speed rotate (كه واحد آن (RPM(
مي باشد.
2-حالت شمارش (شمارش تعداد دوران)كه واحد آن (REV(
مي باشد.
●ويژگي ها و مشخصات فني دستگاه:1-گستره و دقت اندازه گيري بالا
2-نمايشگر با كيفيت همراه با نور پس زمينه و وزن
سبك(151g (
3-حافظه داخلي و همچنين قابليت نمايش ميزان حداقلي و
حداكثري داده هاي ثبت شده 4
1001 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران

●روش اندازه گيري دستي:
ابتدا يك علامت بازتابنده (mark Reflective (را بر روي
هدفي كه ميخواييد آن را اندازه گيري كنيد،قرار دهيد. سپس
دكمه Meas فشار دهيد.نور انتشار يافته از دستگاه را با علامت
مشخص شده بر روي دستگاه در يك راستا قرار دهيد. براي تغيير
دادن حالت روش تست سرعت دكمه meas را رها كرده و
دكمه Mode را فشار دهيد تا روش اندازه گيري دستگاه تغيير
كند.با فشار دادن دكمه Mem مي توانيد حداقل،حداكثر و آخرين
داده اندازه گيري شده توسط دستگاه را بخوانيد.
Measuring Consideration●
يك نوار چسب براق به صورت مربعي شكل كه اندازه تقريبي
12mm بريده و بر روي هر محور چرخنده قرار دهيد.دقت كنيد
كه مساحت ناحيه غير براق(غيربازتابنده)بايد بزرگتر از ناحيه براق
(بازتابنده) باشد.
اگر محور ها به طور طبيعي براق(بازتابنده)باشند بايد آن را با يك
نوار يا رنگ سياه بپوشانيد و سپس نوار چسب براق را بر روي آن
قرار دهيد.دقت نماييد كه سطح محور ها بايد تميز وصاف باشد تا
براي چسباندن نوار چسب مناسب باشد.
●اندازه گيري سرعت اجسام با دوران كم:
در اين مواقع براي آنكه يك اندازه گيري دقيق و مطلوب داشته
باشيد،پيشنهاد مي شود تعداد علامت ها را بر روي جسم هدف
بيشتر كند و سپس عدد اندازه گيري شده را بر تعداد علامت
هاي گذاشته شده تقسيم نماييد.
●در هنگام اندازه گيري دقت نماييد كه ليزر دستگاه به چشم
افراد و يا حيوانات برخورد نكند.