“آنالایزر گاز”

آنالایزر گاز چیست ؟   آنالایزرهای گاز ابزارهایی برای تعیین ترکیب مخلوط های گازی از نظر مقدار و کیفیت هستند.این ابزارها  ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک کار میکنند. متداول ترین آنالایزرها از نوع قدیمی آن بر اساس اصل جذب است: اجزای مخلوط گاز یکی پس از دیگری توسط معرفهای مختلف جذب می شوند.…