RF GD-3303

راهنمای استفاده از دستگاه GT-3303   ●مقدمه: نشت ياب گاز يخچال سي اي ام 3303-GD CEMكشور تايوان قابليت تشخيص و دتكت كردن گاز كولر و گاز يخچال هاي مختلف CFCاز قبيل 22-R ،124-R ،11-Rو 12-Rرا دارد.با داشتن سنسور با طول عمر بسيار بالا به راحتي مي توان نشت يابي گازهاي 134a-R ،404A-Rرا نيز انجام داد.با…

“نشت یاب های گاز”

تاریخچه نیاز به نشت یاب های گاز :   اولین روش های تشخیص گاز توسط معدنچیان ذغال سنگ در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در طول انقلاب صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا ، آنها فردی را برای پوشیدن پتوی خیس و حمل یک فتیله با انتهای روشن شده در آتش سوزی ،…