ویژگی ها:

محدوده اندازه گیری غیرتماسی: 2 – 200,0000 RPM

محدوده اندازه گیری تماسی : 2 – 20,000 RPM

اندازه گیری دور براساس واحدهای in/min , m/min , ft/min , RPM

نمایشگر LCD پنج رقمی

دقت اندازه گیری : ±0.05%±1d

حافظه ماکزیمم / مینیمم / HOLD مقادیر

چراغ پس زمینه نمایشگر

همراه با کیف حمل

DT-10

دورسنج نوری و مکانیکی AT- 10  برای اندازه گیری سرعت چرخش جسم دوار از طریق تماسی و غیر تماسی توسط کمپانی CEM ساخته شده است. محدوده اندازه گیری غیرتماسی در این مدل دورسنج 2 – 200,0000 RPM و محدوده اندازه گیری تماسی دستگاه  2 – 20,000 RPM میباشد.