راهنمای استفاده از دستگاه DT-3803

 

●معرفی:

 اين دستگاه قابليت شناسايي گاز كربن دي اكسيد،اكسيژن،كربن
مونواكسيد(اختياري) مي باشد. همچنين اين دستگاه داراي
سنسور هشدار است،زماني كه مقدار گاز موجود در يك محيط
بيش از حد معيني باشد، دستگاه به شما هشدار مي دهد.اين
دستگاه نيز قابليت سنجش دما و رطوبت محيط را دارد. اين
دستگاه داراي قابليت ثبت اطلاعات نيز (تا سقف 500 داده) مي
باشد،به طوري كه فرد قادر است اطلاعات اندازه گيري شده را
مشاهده كند.

●ويژگی ها:
1 -اندازه گيري كربن دي اكسيد
2-اندازه گيري اكسيژن
3-اندازه گيري كربن مونواكسيد
4 -اندازه گيري دما و رطوبت
5 -نمايش حداقل،حداكثر،متوسط داده ها
6 -قابليت نگه داشتن داده ها(Hold Data (
7 -قابليت تبديل واحد هاي دمايي

8 -خاموش شدن خودكار
9 -ثبت داده ها
10 -نور پس زمينه
11 -ثبت زمان

●مشخصات:

 ● تذکر:
اين دستگاه داراي باتري ليتيومي 2400mAhمي باشد،و يك
كابل USB 5 ولتي براي شارژ مي باشد. همچنين اگر باتري
دستگاه ضعيف باشد و يا از دستگاه براي مدت 30 دقيقه استفاده
نشود،دستگاه به صورت اتوماتيك خاموش مي شود. دماي مطلوب
براي كار دستگاه 0 تا 50 درجه سانتي گراد و دماي نگهداري آن
از10 -تا 50 درجه سانتي گراد است.
●معرفی دستگاه:
1 -سنسور دما و رطوبت
2 -آلارم بالا(زماني كه داده اندازه گيري شده بيش از حد مجاز
است)
LED شارژ- 3
4 -آلارم پايين

5 -ال سي دي
Set/Alarm دكمه- 6

با فشردن اين دكمه آلارم را فعال و يا غير فال مي كنيد، اما
اگر آن را براي مدتي نگه داريد وارد تنظيمات مي شويد.
7 -دكمه مموري و ثبت(Record/Memory (
8 -دكمه : در حالت اتدازه گيري با فشار دادن اين دكمه
نمايش نوع گاز ها
تغيير مي كند. در حالت ثبت(Record (ب فشار دادن اين
دكمه داده هاي قبلي را مشاهده كرده و زماني كه اين دكمه را
نگه داريد، دستگاه به حالت تنظيم نوع گاز سوئيچ مي شود و
در حالت تنظيمات مي توانيد موارد مختلف آن را مشاهده
كنيد.
9 -دكمه Hold و نور پس زمينه Backlight

MAX/MIN/AVG دكمه-10
11-دكمه : در حالت اندازه گيري با فشردن اين دكمه، نوع
گاز (اينكه دستگاه عمل اندازه گيري كدام گاز را انجام دهد)
را تعيين مي كنيد. در حالت ثبت يا ركورد با فشردن اين دكمه
قادر به مشاهده داده ذخيره شده بعدي و اگر در اين حالت
دكمه را براي مدتي نگه داريد به حالت type Gas) تعيين
نوع گاز) بر مي گرديد. در بخش تنظيمات با فشردن اين دكمه
مواردمختلف تنظيمات را مشاهده مي كنيد.
12 -دكمه پاور: با نگه داشتن اين دكمه دستگاه را خاموش و
روشن مي كنيد.
13 -سنسور گاز

USB رابط- 14

●اندازه گيری:
براي اطمينان از صحت و درستي كار، 20 ثاينه طول مي كشد
تا دستگاه عمل اندازه گيري را انجام دهد.
با فشردن دكمه بالا و پايين قادر به تعيين نوع گاز مي باشيد.

● تنظيمات:
با نگه داشتن دكمه Set وارد تنظيمات دستگاه مي شويد. شش
امكان در تنظيمات وجود دارد:
تنظيم كردن واحد اندازه گيري دما،تنظيم تاريخ سال ،ماه و روز
ساعت و دقيقه، كه با فشردن دكمه هاي بالا و پايين قادر به
مشاهده اي 6 آپشن، و با دكمه Set قادر به ذخيره سازي و
خارج شدن مي باشيد.
●تنظيمات مموری(data Memory (
با فشردن دكمه مموري،،دستگاه شروع به ثبت داده هاي اندازه
گيري شده مربوط به گاز ها،دما و رطوبت خواهد كرد. عبارت
MEM و نيز يك صداي بوق براي اطمينان حاصل كردن از
موفقيت عمل ثبت كردن داده ها مي باشد.
●داده های ثبت شده:
براي مشاهده كردن داده هاي ثبت شده، دكمه Recall-Mem
را فشار داده و كمي نگه داريد، دستگاه داده هاي ثبت شده را
نمايش مي دهد و به كمك دكمه هاي بالا و پايين،مي توانيد همه
داده ها را مشاهده كنيد.