راهنمای استفاده از دستگاه DT-320

 

معرفي:

دستگاه 320-DT داراي قابليت خاموش شدن خودكار به منظور صرفه
جويي در مصرف باتري،Hold Data،نمايش داده حداكثري و حداقلي و نور
پس زمينه مي باشد.

نكات ايمني:
1-لطفا از اندازه گيري در خارج از رنج دستگاه خودداري فرماييد.
2 -از دستگاه زماني كه خاموش است استفاده نكنيد.
3-اگر به مدت دو ماه و يا بيشتر از دستگاه استفاده نمي كنيد،باتري آن را
خارج نماييد.
4 -زماني كه با ولتاژ هاي بيشتر از AC 25V و DC 35V سر و كار داريد
جوانب احتياط را بسيار رعايت كنيد.
5-زماني كه باتري دستگاه ضعيف است از آن استفاده نكنيد.

معرفي دستگاه:
1-كويل قابل انعطاف
2-نمايشگر
MAX/MIN دكمه-3
4-دكمه پاور

5-دكمه Hold Data و نور پس زمينه
6 -دستگيره چرخان

نحوه كار:
به كمك دستگيره چرخان دستگاه كويل دستگاه را باز كرده و سپس سيم
مورد نظر از درون كويل دستگاه عبور داده و اقدام به اندازه گيري كنيد.

تذكر:
براي نمايش حداكثر و يا حداقل جريان اندازه گرفته شده زماني كه دكمه
MIN/MAX دستگاه بيشترين و يا كمترين جريان ثبت شده را به شما
نمايش مي دهد. همچنين مي توانيد از دكمه Hold Data براي ثابت
كردن داده اندازه گيري شده استفاده كنيد. همچنين براي روشن شدن نور
پس زمينه نيز از همين دكمه استفاده كنيد.براي تميز كردن دستگاه از
يك پارچه مرطوب استفاده كرده و سپس آن را خشك نماييد.

:Auto Power Off
به منظور صرفه جويي و افزايش طول عمر باتري اگر دستگاه به مدت
پانزده دقيقه بلا استفاده باشد به طور خودكار خاموش مي شود.
تعويض باتري:
كاور باتري دستگاه را با احتياط باز كرده و سه دو باتري AAA را جايگزين
نماييد.