راهنمای استفاده از دستگاه DT-95

 

معرفي:

دستگاه ميني صداسنج 95-DT با محدوده گسترده از 35 تا 130 دسي بل
را اندازه گيري ميكند. وزن فركانسي در اين دستگاه A و C است كه براي
حس شنوايي انسان يا دستگاه هاي نظارت بر شنوايي مناسب ميباشد.
دستگاه هاي اين سري داراي بلوتوث و انتقال آسان اطلاعات به تلفن هاي
هوشمند، با قابليت اندازه گيري سريع و دقيق همراه با تجزيه و تحليل داده
هستند.

1-نمايشگر
2-بدنه دستگاه
3-ميكروفون
4-دكمه Holdو نور پس زمينه
MAX/MIN دكمه-5
6-دكمه پاور
7-دكمه تعين واحد اندازه گيري
8-دكمه بلوتوث

نحوه كار:
ابتدا دستگاه را روشن نماييد.سپس با استفاده از دكمه Range محدوده
مورد نظر خود را انتخاب نماييد.سپس ميكروفون دستگاه را در نزديكي منبع
صدا قرار داده(فاصله 1 تا 5.1 متري از منبع) تا دستگاه اندازه آن را براي
شما نمايش دهد.
اگر در محيطي قرار داريد كه داراي نور كافي نيست،دكمه Hold را فشار
داده و كمي نگه داريد تا نور پس زمينه دستگاه روشن شود. براي تغيير واحد
نيز دكمه Range را فشار داده و نگه داريد.
براي نمايش حداكثر و يا حداقل داده اندازه گيري شده دكمهMIN/MAX
را فشار دهيد.